VERGADERDATA 2024

 

 

De eerste volgende vergadering in 2024 is op 2 april om 20.00 uur in 't Weike. 

 

 

 

 

Vragen en of aanmerkingen: Marion Kats, tel. 682934