VERGADERDATA 2023

 

 

De eerste volgende vergadering in 2023 is op 22 augustus om 20.00 uur in 't Weike. 

 

Verdere vergaderdata in 2023:  26 september, 31 oktober en 12 december.

 

 

Vragen en of aanmerkingen: Marion Kats, tel. 682934