Beste leden en genodigden van de dorpsraad,

 

Op 30 jan. a.s. zijn jullie vanaf 20.00 uur van harte welkom in “het weike” voor een vergadering met de volgende agenda:

 

*Opening door de voorzitter.

 

3.Milieu: Welkom Gasten van Pure Energie (Stan & Truus) en vertegenwoordiging Dorpsraad  Halsteren (Eugene & Peter)

3.1: Via mail, het doel van dit bezoek. Kennis maken / Vragen over verslag van 7 dec. 2023.

            3.2: Het kennis maken via voorstellingsronde. (Allen)

            3.3: Vragen / onduidelijkheden naar aanleiding verslag 7 dec. 

            3.4: Rondvraag (Allen)

            3.5: Afsluiting Voorzitter (Bert) 

 

Vervolg dorpsraad vergadering.

 

            *Mededelingen/aanmelden spoed onderwerpen/ander onderwerp.

           Eventueel QR Code / website.

 

*Ingekomen/uitgaande post + goedkeuring notulen.

 

   1.Economie:

           1.1  Bezwaar Hoogspanning-station. 

    

    4.Cultuur-Historie:

           4.1 Watersnood herdenking.

    

   5.Wonen:

           5.1 Verslag in beiaardier Stadlander.

             5.2 Nieuwe bewoners.

                                              

   6.Soc.Culturele voorziening:

           6.1 Bezoek Stadskantoor subsidie aanvraag.

           6.2 Kas controle 2023.

      

Rondvraag/sluiting.

·         Informatie geschikt voor plaatsing op Facebook.

·         Nieuwe bewoners in Lepelstraat.