Beste leden en genodigden van de dorpsraad,

 

Op 31 okt a.s. zijn jullie vanaf 20.00  van harte welkom in “het Weike” voor een vergadering met de volgende agenda:

 

*Opening door de voorzitter.

*Mededelingen/aanmelden spoed onderwerpen/ander onderwerp.

*Ingekomen/uitgaande post + goedkeuring notulen.

 

   1.Economie:

           1.1 Accu’s bij het Tennet – station.

           1.2 Het definitieve besluit.

 

 2.Sport:

           2.1 Opgenomen in onze Termijn Visie

                                     

   5.Wonen:

           5.1 Verslag van bezoek van, werkgroep knarrenhof BoZ.

           5.2 Bezoek werkgroep 3 (en 4), Stadlander, renovatie. 

                                                       

   7.Verkeer/veiligheid.

           7.1 Veiligheidsmarinier BoZ. Voorbereiding / kennismaking.

           7.1a  Mogelijk ook bezoek wijkagente.

           7.1.1 Voorstellen ronde naar elkaar.

           7.1.2 Verwachtingen uitspreken.

           7.1.3 Relevante onderwerpen van de Dorpsraad.

           7.1,4 Rondvraag.

 

 Rondvraag/sluiting.

  • Informatie geschikt voor plaatsing op Facebook.