Beste leden en genodigden van de dorpsraad,

Op dinsdag 2 april a.s. zijn jullie vanaf 20.00  van harte welkom in “het weike” voor een vergadering met de volgende agenda:

*Opening door de voorzitter.

*Mededelingen/aanmelden spoed onderwerpen/ander onderwerp.

*Ingekomen/uitgaande post + goedkeuring notulen.

  4.Cultuur-Historie:

           4.1 Monumenten dag Lepelstraat 14 / 15-09-2024.

                       4.1.1 Welkom onze gast, Lia Roosendaal.

                       4.1.2 De toelichting op de vraagstelling. 

                       4.1.3  Wat betekent dit voor de Dorpsraad / Lepelstraat.

                       4.1.4   Resumé.  

Vervolg reguliere vergadering  

 1.Economie:

           1.1 TenneT, 2de   en de 3de  brief naar o.a. BoZ gestuurd, bezwaarmakers

   3.Milieu:

           3.1.1  Omgevingsraad Project windmolens Rubeerdijk, opgericht.

           3.1.2  Publicatie BN de Stem.

   5.Wonen:

           5.1 De eerste 3 info boekjes welkom

             5.2 Antonius-hof Lepelstraat. BN de Stem.

   6.Soc.Culturele voorziening:

           6.1 Overleg watersnood 14-03. Update.

            6.2 Bezoek burgemeester.

Rondvraag/sluiting.

·         Informatie geschikt voor plaatsing op Facebook.

·         Nieuwe bewoners in Lepelstraat.