Vergaderdata Dorpsraad Lepelstraat

VERGADERDATA 2019

 

De eerste volgende vergadering in 2020 is op 4 februari a.s. om 20.00 uur in 't Weike. Tot de pauze is iedereen welkom.

 

Verdere vergaderdata in 2020:  10 Maart, 7 April, 25 Augustus, 22 September, 27 Oktober, 8 December.

 

 

Vragen en of aanmerkingen: Marion Kats, tel. 682934