DORPSRAAD LEPELSTRAAT

logo info700                   

Beste leden en genodigden van de dorpsraad,

Op dinsdag 9 april a.s. zijn jullie vanaf 20.00 van harte welkom in “het weike” voor een vergadering met de volgende agenda:

*Opening door de voorzitter.

1.Economie:

           1.1 Kennis making met Ton de Pijper. Status glasvezel in de Kern.

           1.2 Hoe activeren we bewoners, om de 35% limiet te halen.

           1.3 Overige ideeën / opmerkingen.

*Mededelingen/aanmelden spoed onderwerpen/ander onderwerp.

*Ingekomen/uitgaande post + goedkeuring notulen.

  

   4.Cultuur historisch:

           4.1 Update meer jaren visie, de aanpak.

           4.2 Formuleren van opdracht(en) voor leden.

                                      

   5.Wonen:

           5.1 Reactie naar aanleiding van Brief wonen.

           5.2 Gemeente BoZ gaat woonvisie opstellen.

                                                          

   6.Soc.culturele voorziening:

           6.1 Info, vooraf inventarisatie goede doelen.

           6.2 Inventariseren en motivatie, daarna de keuze en besluit.

           6.3 De Schouwronden afspraken, voortgang.

    

   7.Verkeer/veiligheid.

           7.1 Opstellen agenda bijeenkomst wijkagente op ???

Rondvraag/sluiting.

 • Informatie geschikt voor plaatsing op Facebook.
 • Update website, status kwaliteit oké. Aanvulling belangrijke linken, o.a. Financiële ondersteuning, ouderbijdrage kinderen.                  

Nieuwsflits

 • Glasvezel, unieke kans
   
  Steeds meer gegevens gaan over internet. Denk even aan het downloaden van films, verzenden van een fotoboek, email. In de toekomst zal dit nog meer worden.

  We kunnen nu al zien wie er aan de deur staat met een speciale camera/bel. De vergrijzing zal er ook voor zorgen dat om efficiënt te zijn er steeds meer met online videoverbindingen worden opgezet om bv te controleren of medicijnen ingenomen zijn.
  Glasvezel is en wordt de toekomst. Nu heeft U eenmalig de kans om als dorp aan te sluiten.
   
  De snelheden zijn perfect, U heeft uw eigen glasvezel in huis en daardoor blijft uw snelheid altijd maximaal. Verder is de upload- en downloadsnelheid gelijk en dus wordt b.v. het versturen van een fotoboek supersnel.
   
  De dorpsraad hoopt dat U de informatie die U de afgelopen weken ontvangen heeft van o.a. Glasvezelbuitenaf, delta en caiway eens goed bekijkt en afweegt of U mee wilt gaan voor het dorp, door het dorp. Dit zorgt voor o.a. concurrentie tussen de huidige gevestigde leveranciers en de nieuwkomer. U zit 1 jaar vast aan een contract en daarna kunt U zelf bepalen of U terug gaat naar KPN, Ziggo en andere aanbieders.
   
  Kortom, snel, stabiel, betaalbaar (duurdere abannementen), toekomst klaar, zo snel als het licht.
   
 • Vergadering bijwonen?

  Zoals U op onze website kunt zien vergaderen we regelmatig maar hebben veel mensen geen idee wat we allemaal doen.

   

  Om meer bekendheid te geven komt ongeveer 1 week voor de vergadering de agenda online.

   

  U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen.