DORPSRAAD LEPELSTRAAT

logo info700                   

Beste leden en genodigden van de dorpsraad,

Op dinsdag 9 april a.s. zijn jullie vanaf 20.00 van harte welkom in “het weike” voor een vergadering met de volgende agenda:

*Opening door de voorzitter.

1.Economie:

           1.1 Kennis making met Ton de Pijper. Status glasvezel in de Kern.

           1.2 Hoe activeren we bewoners, om de 35% limiet te halen.

           1.3 Overige ideeën / opmerkingen.

*Mededelingen/aanmelden spoed onderwerpen/ander onderwerp.

*Ingekomen/uitgaande post + goedkeuring notulen.

  

   4.Cultuur historisch:

           4.1 Update meer jaren visie, de aanpak.

           4.2 Formuleren van opdracht(en) voor leden.

                                      

   5.Wonen:

           5.1 Reactie naar aanleiding van Brief wonen.

           5.2 Gemeente BoZ gaat woonvisie opstellen.

                                                          

   6.Soc.culturele voorziening:

           6.1 Info, vooraf inventarisatie goede doelen.

           6.2 Inventariseren en motivatie, daarna de keuze en besluit.

           6.3 De Schouwronden afspraken, voortgang.

    

   7.Verkeer/veiligheid.

           7.1 Opstellen agenda bijeenkomst wijkagente op ???

Rondvraag/sluiting.

 • Informatie geschikt voor plaatsing op Facebook.
 • Update website, status kwaliteit oké. Aanvulling belangrijke linken, o.a. Financiële ondersteuning, ouderbijdrage kinderen.                  

Nieuwsflits

 • Glasvezel, 37% kiest voor glasvezel.
   
  De inwoners van Lepelstraat hebben massaal glasvezel voor nu en de toekomst gesteund. Als Dorpsraad vinden we het fijn dat het idee gerealiseerd kan worden en de inwoners dit ook vinden.
  Belangrijk voordeel is dat er straks in ons dorp uit 3 systemen met nog meer aanbieders gekozen kan worden. ADSL, COAX of GLASVEZEL. Meer keuze en hopelijk meer concurrentie.
   
 • Vergadering bijwonen?

  Zoals U op onze website kunt zien vergaderen we regelmatig maar hebben veel mensen geen idee wat we allemaal doen.

   

  Om meer bekendheid te geven komt ongeveer 1 week voor de vergadering de agenda online.

   

  U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen.