DORPSRAAD LEPELSTRAAT

logo info700                   

Beste leden en genodigden van de dorpsraad,

Op dinsdag 05 februari a.s. zijn jullie vanaf 20.00 van harte welkom in “het weike” voor een vergadering met de volgende agenda:

*Opening door de voorzitter.

   1.Economie:

           1.1 Kennismaking met Leo Scharenborg, Glasvezel buitenaf.

*Mededelingen/aanmelden spoed onderwerpen/ander onderwerp.

*Ingekomen/uitgaande post + goedkeuring notulen.

Vervolg van Dorpsraad agenda :

          

   2.Sport:

           2.1 Verwachting ijspret in Lepelstraat.

   3.Milieu:

           3.1 Plaatsing ondergrondse container bij Klutsdorp.

3.2 Uitnodiging waterschap milieu / subsidie.

   6.Soc.culturele voorziening:

           6.1 Goedkeuring van de jaarrekening 2018.

 1. A) Kas controle uitgevoerd. Oké / N-Oké
 2. B) Decharge verlening – Penningmeester.
 3. C) Bekent maken vrijkomend bedrag. ( Rein)

           6.2 Uitnodiging schouwronden Lepelstraat.

   7.Verkeer/veiligheid.

           7.1 Thema algemeen veiligheid.

Rondvraag/sluiting.

 • Informatie geschikt voor plaatsing op Facebook.
 • Agenda Dorpsraad Halsteren.Februari 

Nieuwsflits

 • Heeft U de enquête van Samobiel/Dorpsraad al ingevuld?

  Misschien heeft U het vergeten of bent hem kwijt geraakt, het kan ook online!

  Voor het dorp, door het dorp!

  Vul de enquête in.

   
 • Zoals U op onze website kunt zien vergaderen we regelmatig maar hebben veel mensen geen idee wat we allemaal doen.

   

  Om meer bekendheid te geven komt ongeveer 1 week voor de vergadering de agenda online.

   

  U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen.