logo info700                   

 

Beste leden en genodigden van de dorpsraad:

Op dinsdag 24-09 a.s. zijn jullie vanaf 20.00 van harte welkom in “het weike” voor een vergadering met de volgende agenda:

*Opening door de voorzitter.

7.Verkeer/veiligheid.

           7.1 Terugblik afgelopen periode Veiligheidsbeleving in Lepelstraat.

       o.a. Wijkmonitor.

7.2 De status van de Buurt App.   / o.a. effectiviteit.

  • Buurt preventie team. / o.a. Een nieuwe start maken.
  • Verkeersveiligheid. / o.a. Parkeren Kladseweg- Vrachtverkeer door Dorp
  • Preventie algemeen, rond jaarwisseling. / o.a. Vuurwerk vrije zone.
  • Rondvraag.

Vervolg reguliere Dorpsraad vergadering.

 

*Mededelingen/aanmelden spoed onderwerpen/ander onderwerp.

*Ingekomen/uitgaande post + goedkeuring notulen.

   1.Economie:

           1.1 Vervoer, verslag van 2de bijeenkomst Wittenhorst. Vervolgstap.

   3.Milieu:

           3.1 Duurzaamheid, Status bezoek Wethouder Harijgens

   4.Cultuur historisch:

           4.1 Verslag bijeenkomst herdenking bevrijding. (Bert)

           4.2 Oranje vereniging Lepelstraat.

           4.3 Visie lange termijn.

                                      

   5.Wonen:

           5.1 Verslag jongere huisvesting. (Bernadette)

                                                          

   6.Soc.culturele voorziening:

           6.1 Gemeente bijeenkomst Leefbaar Lepelstraat.

           6.2 Gezamenlijk overleg SKW / Dorpsraad.

           6.3 Toekomst Beiaardier.

Rondvraag/sluiting.

  • Informatie geschikt voor plaatsing op Facebook.