DORPSRAAD LEPELSTRAAT

logo info700                   

 

Beste leden en genodigden van de dorpsraad:

Op dinsdag 24-09 a.s. zijn jullie vanaf 20.00 van harte welkom in “het weike” voor een vergadering met de volgende agenda:

*Opening door de voorzitter.

7.Verkeer/veiligheid.

           7.1 Terugblik afgelopen periode Veiligheidsbeleving in Lepelstraat.

       o.a. Wijkmonitor.

7.2 De status van de Buurt App.   / o.a. effectiviteit.

 • Buurt preventie team. / o.a. Een nieuwe start maken.
 • Verkeersveiligheid. / o.a. Parkeren Kladseweg- Vrachtverkeer door Dorp
 • Preventie algemeen, rond jaarwisseling. / o.a. Vuurwerk vrije zone.
 • Rondvraag.

Vervolg reguliere Dorpsraad vergadering.

 

*Mededelingen/aanmelden spoed onderwerpen/ander onderwerp.

*Ingekomen/uitgaande post + goedkeuring notulen.

   1.Economie:

           1.1 Vervoer, verslag van 2de bijeenkomst Wittenhorst. Vervolgstap.

   3.Milieu:

           3.1 Duurzaamheid, Status bezoek Wethouder Harijgens

   4.Cultuur historisch:

           4.1 Verslag bijeenkomst herdenking bevrijding. (Bert)

           4.2 Oranje vereniging Lepelstraat.

           4.3 Visie lange termijn.

                                      

   5.Wonen:

           5.1 Verslag jongere huisvesting. (Bernadette)

                                                          

   6.Soc.culturele voorziening:

           6.1 Gemeente bijeenkomst Leefbaar Lepelstraat.

           6.2 Gezamenlijk overleg SKW / Dorpsraad.

           6.3 Toekomst Beiaardier.

Rondvraag/sluiting.

 • Informatie geschikt voor plaatsing op Facebook.

Nieuwsflits

 • Glasvezel, 37% kiest voor glasvezel.
   
  De inwoners van Lepelstraat hebben massaal glasvezel voor nu en de toekomst gesteund. Als Dorpsraad vinden we het fijn dat het idee gerealiseerd kan worden en de inwoners dit ook vinden.
  Belangrijk voordeel is dat er straks in ons dorp uit 3 systemen met nog meer aanbieders gekozen kan worden. ADSL, COAX of GLASVEZEL. Meer keuze en hopelijk meer concurrentie.
   
 • Vergadering bijwonen?

  Zoals U op onze website kunt zien vergaderen we regelmatig maar hebben veel mensen geen idee wat we allemaal doen.

   

  Om meer bekendheid te geven komt ongeveer 1 week voor de vergadering de agenda online.

   

  U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen.