DORPSRAAD LEPELSTRAAT

logo info700                   

Beste leden en genodigden van de dorpsraad,

Op dinsdag 12-Maart a.s. zijn jullie vanaf 20.00 van harte welkom in “het weike” voor een vergadering met de volgende agenda:

*Opening door de voorzitter.

*Mededelingen/aanmelden spoed onderwerpen/ander onderwerp.

*Ingekomen/uitgaande post + 2x goedkeuring notulen.

   1.Economie:

           1.1 Glasvezel buiten af, bewonersbrief/Ambassadeurs – Status.

   3.Milieu:

           3.1 Waterschap voor Lepelstraat.

           3.2 Uitnodiging voor info/presentatie.

           3.3 Groenvoorziening – Schoutenpad.

   4.Cultuur historisch:

           4.1 Brief gemeente op vragen Henk (Allen)

                                      

   5.Wonen:

           5.1 Uitwerking agenda schouw ronde.

           5.2 Uitnodiging Oké (Allen)

           5.2 Tiny House.

                                                          

   6.Soc.culturele voorziening:

           6.1 Update van termein visie

           6.2 Goedkeuring van de jaarrekening 2018.

 1. A) Kas controle uitgevoerd. Oké / N-Oké
 2. B) Decharge verlening – Penningmeester.
 3. C) Bekent maken vrijkomend bedrag. ( Rein)

           6.3 Uitnodiging schouwronden Lepelstraat.

    

   7.Verkeer/veiligheid.

           7.1 Uit werking agenda, voorstellen wat is nodig.

Rondvraag/sluiting.

 • Informatie geschikt voor plaatsing op Facebook.          

Nieuwsflits

 • Heeft U de enquête van Samobiel/Dorpsraad al ingevuld?

  Misschien heeft U het vergeten of bent hem kwijt geraakt, het kan ook online!

  Voor het dorp, door het dorp!

  Vul de enquête in.

   
 • Zoals U op onze website kunt zien vergaderen we regelmatig maar hebben veel mensen geen idee wat we allemaal doen.

   

  Om meer bekendheid te geven komt ongeveer 1 week voor de vergadering de agenda online.

   

  U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen.